Nová výmalba, generální úklid i pouhá touha po změně vzhledu domovní elektroinstalace v interiéru… To vše mohou být důvody k demontáži pohledových rámečků vypínačů a zásuvek. Přestože tento úkon může vypadat složitě a možná i trochu nebezpečně, není třeba z něj mít obavy. Jak tedy na to?

Před zahájením demontáže pohledových částí vypínačů a zásuvek je třeba nejprve odpojit síťové napětí, aby v případě neopatrné manipulace nedošlo k zásahu elektrickým proudem. U vypínače se nejprve mírným tahem rukou v horní nebo spodní polovině tlačítka odstraní ovládací kryt. Pod tímto krytem se nachází spojovací plastový díl, který je třeba také vyjmout. K tomu postačí šroubovák, kterým se pootočí a uvolní dvě zajišťovací příchytky v horní nebo spodní části spojovacího dílu. Pohledový rámeček vypínače pak lze jednoduše sejmout ze stěny.

Pro demontáž pohledového dílce zásuvky je třeba odšroubovat zajišťovací šroub na vrchním krycím dílu. Tím se díl uvolní a lze sundat, stejně tak i rámeček zásuvky.

a)  nejprve je třeba sejmout ovládací kryt vypínače

b)  pootočením šroubováku se uvolní zajišťovací příchytky spojovacího dílu

c)  nyní lze vyjmout spojovací plastový díl a poté i rámeček

U zásuvky se vloží do usazeného rámečku vrchní krycí díl, který se utažením šroubu zajistí.

a)  do nasazeného pohledového rámečku se vloží spojovací díl

b)  spojovací plastový díl se zajistí mírným tlakem zepředu

c)  poté lze jednoduše nasadit ovládací kryt

V případě rámečků ze skla je třeba při montáži dbát zvýšené opatrnosti, jelikož při silném dotažení může dojít k jejich prasknutí. 

POZOR! Zapojení přístroje vypínače či zásuvky by měla vždy provádět osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací!