Množství zásuvek a použití jejich specifických druhů je vždy individuální záležitostí, která se odvíjí od velikosti bytu či domu a také konkrétních potřeb jeho obyvatel. Pro bezproblémový chod domácnosti je obecně lepší vždy jejich počet raději naddimenzovat, aby následně někde nescházely.

Zásuvky, nebo alespoň příprava pro ně v podobě přichystaného kabelu se záslepkou, by se měly v ideálním případě nacházet v každém roku místnosti. Nejvíce jich je přitom vždy potřeba v kuchyni. Konkrétní rozmístění zásuvek je dobré vždy plánovat v závislosti na předpokládaném vybavení místnosti. Běžně se osazují do výšky 20 až 30 centimetrů od podlahy (měřeno do středu přístroje). V případě jejich umístění nad pracovní plochu desky stolu nebo kuchyňské linky se většinou z estetického hlediska osazují do stejné výšky jako vypínače. V blízkosti vodních zdrojů pak platí specifická pravidla dána technickou normou.

Pro bezpečnost dětí

V prostorách obývanými malými dětmi je třeba věnovat elektrickým zásuvkám zvýšenou pozornost. Zvědavost dětí totiž může často vést k riskantním pokusům strkat do zásuvek drobné předměty, jako například hrot propisky, šroubovák, a podobně. Nešťastnému úrazu lze předejít použitím elektrických zásuvek s dětskou ochranou, tzv. clonkami. Ty jsou umístěné ve zdířkách zásuvek a odklopí se, případně dle vnitřní konstrukce odsunou či pootočí, pouze v případě, je-li vyvíjen stejný tlak na obě zdířky zároveň – tedy pokud do zásuvky zapojujeme vidlici spotřebiče.

Z jedné dvě

Z jedné zásuvky je možné jednoduše udělat dvě, aniž by bylo třeba zasahovat do rozvodů elektroinstalace. S tím pomůže dvojzásuvka, které postačí stávající instalační krabice z jedné zásuvky – není tedy třeba hloubit do stěny další otvor. U dvojzásuvek je vždy lepší, pokud mají oba páry dutin natočené šikmo – tak umožňují pohodlné připojení dvou vidlic ohnutých do tvaru L.

Pro ochranu spotřebičů

V dnešní době jsou domácnosti vybavené spoustou spotřebičů citlivých na přepětí v síti. S jejich ochranou mohou pomoci přepěťové zásuvky. Systém přepěťové ochrany je třeba mít řešený na třech úrovních – skupina ochranných prvků B a C se umisťuje do elektrorozvodných skříní, ochranu třídy D pak řeší přepěťové zásuvky. Ty dokážou zachytit přepětí a upozornit na něj světelnou nebo zvukovou signalizací. Pokud dojde k jejich poruše, což je indikováno pískáním nebo zhasnutím diody, je nutné zásuvky vyměnit za nové, aby i nadále plnily správně svoji funkci.

Komunikační zásuvky

Do sortimentu elektrických zásuvek patří i takzvané komunikační zásuvky se zakončením USB, HDMI, čtečkou karet i anténní zásuvky pro zapojení satelitu či televizoru, které usnadňují používání spotřebičů v domácnosti.