Vačkové spínače se běžně používají jak u průmyslových strojů, tak i zahradních a domácích větších či menších dílenských přístrojů. Za dlouhou životností a bezporuchovostí našich vačkových spínačů stojí více než 50 let zkušeností, precizní výrobní zpracování, důkladné přezkoušení všech parametrů i 100% výrobní kontrola mechanické a elektrické trvanlivosti.

Bezpečnost především

Výrobu vlastní řady vačkových spínačů jsme započali v 70. letech 20. století. Naše vačkové spínače nesou označení VSN a VSR a jsou konstruovány pro jmenovité proudy až 250 ampér, přičemž důraz klademe zejména na jejich bezpečnost. Všechny naše vačkové spínače splňují svými technickými parametry také funkci odpínače, a tuto funkci mají potvrzenou certifikátem. Bohužel spousta vačkových spínačů jiných výrobců touto bezpečnostní funkcí nedisponuje, což, na rozdíl od našich spínačů, do jisté míry omezuje jejich jinak široké možnosti využití.

Odborné zkoušky

Druhy a způsoby prováděných zkoušek vačkových spínačů jsou předepsány elektrotechnickými normami. Jejich splněním OBZOR garantuje způsobilost vačkových spínačů pro použití na evropských trzích. Při zkouškách je ověřována například proudová zatížitelnost či odolnost spínače při nízkých a vysokých teplotách. Z těchto zkoušek fakticky vyplývá, že například 16 ampérový spínač mechanicky vydrží více než 250 000 spínacích cyklů při provozních teplotách od -40°C do +55°C.

Stoprocentní výstupní kontrola

Poslední výrobní operací při výrobě vačkových spínačů je jejich stoprocentní výstupní kontrola. Ze závodu OBZOR tak neodejde jediný vačkový spínač, který by nebyl důkladně vyzkoušen a zkontrolován. Samotné ověřování kvality začíná již u našich dodavatelů – u veškerých odebíraných materiálů a komponentů požadujeme technické listy a příslušné certifikáty, které deklarují požadované parametry. Před uvolněním jednotlivých dílů do výroby spínačů probíhá jejich odborná kontrola, a to jak z vizuálního hlediska, tak i měřením. Po kompletaci spínače je pak prováděna 100% vizuální a funkční zkouška na elektrickém zkušebním zařízení. Pokud se při závěrečné výstupní kontrole projeví jakákoli nefunkčnost, nebo neshoda se zadáním zakázky, je pracovníky technické kontroly zjišťována příčina tohoto stavu a následně zajištěno její odstranění.

Atypické spínače na míru

Nabízíme standardní katalogové spínací programy i atypické spínače vyrobené na míru. Se sestavením vačkového spínače vám pomůže praktický konfigurátor na našich webových stránkách, ve kterém zvolíte typovou řadu spínače, schéma spínání, způsob montáže i jeho vizuální podobu. Pokud však potřebujete s výběrem vhodného spínače i jeho specifikací pro konkrétní konstrukční účely poradit, neváhejte se obrátit na naše Oddělení technické podpory, které vám pomůže s požadavky na klasické i atypické spínače.

Garance kvality vačkových spínačů

Na všechny typy spínačů garantujeme jako jedni z mála výrobců vačkových spínačů 5letou záruku. Dáváme tím najevo, že kvalitě našich výrobků opravdu věříme.

Vačkové spínače můžete objednat zde.