Koupelna je specifický prostor, ve kterém je třeba dbát na dostatečnou vzdálenost umístění vypínačů a zásuvek od vodních zdrojů. Jaká pravidla ve vztahu k domovní elektroinstalaci je třeba v této místnosti charakteristické všudypřítomnou vodou a vlhkostí dodržovat, aby byla zajištěna bezpečnost?

Vyvedení elektroinstalačních rozvodů v koupelně by mělo být vždy plánováno v závislosti na zamýšleném koupelnovém vybavení a jeho rozmístění. Je totiž třeba mít na paměti, že elektroinstalace v tomto specifickém prostoru musí splňovat platnou normu, která hovoří o bezpečnostních zónách a přesně specifikuje, jaká elektrická zařízení a kam lze montovat. Z tohoto důvodu je určitě dobré již k samotnému plánování vypínačů a zásuvek v koupelně přizvat odborníka. 

Normou stanovených pravidel a omezení je zde hned několik. Hodně zjednodušeně by se dalo říct, že například umístění zásuvek v koupelně v blízkosti umyvadla určuje takzvaný umývací prostor. Ten je vymezen pomyslným pruhem stěny v šířce umyvadla sahající od podlahy až ke stropu. Zásuvky mohou být umístěné u hranice tohoto prostoru, ale pouze v minimální výšce 120 cm od podlahy. Pokud je požadavek, aby výška zásuvek v koupelně byla v tomto prostoru pod 120 cm, je třeba dodržet od jeho pomyslné hranice vzdálenost 20 cm. Zásuvky nesmějí být umístěné ani v prostoru sprchového koutu či nad vanou, a to do výše 225 cm.

Vyšší krytí pro vyšší bezpečnost

Co se týče konkrétní specifikace přístrojů elektroinstalace, do koupelen jsou určené vypínače a zásuvky se stupněm krytí IP 20. Pro zvýšení bezpečí v koupelně je však samozřejmě možné zvolit přístroje s krytím vyšším. Například stupeň krytí IP 44, kterým disponuje kolekce ELEGANT AQUA, chrání přístroje proti stékající a dokonce i stříkající vodě ze všech úhlů. Vypínače a zásuvky této řady jsou vybavené vnitřním gumovým lemem, který těsně obepíná tělo přístroje i okolní součásti, a tím zcela zamezuje průniku vody.  Zásuvky ELEGANT AQUA jsou navíc vybavené z čelní strany průsvitným víčkem na pružině.

Upozornění: rozvody domovní elektroinstalace je dle zákona povinné svěřit osobě s platným osvědčením dle vyhlášky č. 50/1978 Sb.