Vačkové spínače VSN se šikmými svorkami na zátěž 10 A jsou určeny pro spínání, vypínání a bezpečné odpojování silových obvodů ve strojích a jiných zařízeních. Splňují krytí IP 20. Při použití s ochranným krytem pak krytí IP 65. Záruční doba vačkového spínače je 5 let a je omezena počtem spínacích cyklů, elektrické a mechanické trvanlivosti, nejdéle však 60 měsíce ode dne dodání. 

Charakteristika VSN

  • Spínače řady VSN jsou vačkové spínače, u kterých je spínací program tvořen tvarem a počtem výřezů vaček.
  • Jsou konstruovány tak, že v každém patře jsou dva na sobě nezávislé spínací obvody.
  • Jednotlivé obvody lze mezi sebou propojovat normalizovanými spojkami, a to v patře i mezi patry.
  • Spínače jsou připevňovány na panel pomocí šroubů M4 podle vrtacího náčrtu uvedeného u jednotlivých typů. 
  • Všechny elektrovodné části jsou z materiálu - mosaz, měď, stříbro. Ostatní díly jsou vyráběny z plastů.
  • Spínače jsou vyhovující pro spotřebiče izolační třídy I. a II.
  • Vačkové spínače lze použít v ovládacích a silových obvodech.